|     |  

AMELİYATLAR

Yüz germe ameliyatı nedir?

Yüz germe, yüzün 1/3 alt kısmı ve boyun bölgesinde yaşlanmaya bağlı oluşan sarkıklıklara yönelik kulak etrafından bir kesi ile girilerek yüzün alt kısımlarındaki sarkan dokuların çekilip fazla derinin çıkarıldığı bir ameliyattır.

 

Yüz germe cerrahisi nasıl yapılır?

Sedayon veya genel anestezi altında yapılır. Kesi şakak bölgesindeki saçlı derinin içinden başlayıp kulağın önünde doğal kıvrımlar takip edilerek aşağıya doğru devam ettirilir, kulak memesinin altından kulak kepçesinin arkasına doğru döndürülüp yukarı devam ettirilir, sonra arkaya saçlı derinin içine ilerletilip aşağı doğru uzatılarak sonlandırılır. Erkeklerde kesi doğal sakal çizgilerini takip edecek şekilde düzenlenir. Ameliyat sırasında saclar kesilmez. Cilt ve altındaki kas tabakası kaldırılarak sarkık dokular serbestleştirilir. Cilt altındaki dokular yaşlanma vektörlerinin tersi yönünde çekilerek yeni yerlerine dikişlerle tespit edilir. Daha sonra cildin fazla kısmı çıkarılır ve dikişlerle kapatılır. İhtiyaç halinde çene altındaki fazla yağ dokuları alınır, yüzde belirgin hacim kaybı da varsa, belli bölgelere yağ enjeksiyonu yapılır. Derin plan yüz germede ek olarak orta yüz bölgesindeki sarkmış dokular da yukarı çekilerek hacim kaybı restore edilir.

 

Yüz germe operasyonu için uygun yaş nedir?

Sağlıklı ve anestezi alabildiğiniz sürece yüz gerdirme için yaş sınırlandırması yoktur. Yüzün alt kısımları ve boyundaki fazlalıklar ile sarkıklıklardan şikayetçi olan genelde elli yaş üzerindeki hastalara uygulanmakla birlikte, yaşlanma değişikliklerine karşı etkili çözüm arayan herkese yapılabilir.

 

Yüz germe ameliyatının çeşitleri nelerdir?

Yüz germe ameliyatlarının değişik isimlerle adlandırılmış çeşitli tipleri vardır. Genel anlamda özetlenirse: Klasik yüz germe ameliyatları yüz 1/3 alt kısmı ve boyundaki sarkıklıkları başarıyla düzeltir, ancak orta yüzdeki yağ dokularının sarkmasının yarattığı çukurluklar, hacim kaybı ve nazolabial (burun dış kenarlarından aşağı doğru uzanan ve gülümseyince derinleşen) oluklardaki derinleşmeler giderilemez. Derin ve kompozit plan yüz germe ameliyatlarında; klasik yüz germe ameliyatlarında sağlanan faydaların yansıra, orta yüzdeki sarkmış dokular da serbestleştirilerek eski yerlerine taşınır, orta, alt yüz ve boyundaki yaşlanma değişiklikleri ve hacim kaybı harmoni içinde topyekun giderilir. Mini yüz germe ameliyatları ise ciltte sarkıklığı daha az olan hastalarda, daha küçük bir cilt kesisi ile gerçekleştirilir; kesi kulak arkasında saçlı deriye uzatılmadan sonlandırılır.

 

Yüz germe ameliyatı sonrası doğallığı bozmadan gençleşmek mümkün müdür?

Derin plan, kompozit plan gibi özel yüz germe teknikleriyle, klasik yüz germe ameliyatlarında sağlanan faydaların yanı sıra, orta yüzdeki sarkmış dokular da serbestleştirilerek eski yerlerine taşınır. Böylece, orta, alt yüz ve boyundaki yaşlanma değişiklikleri ve hacim kaybı topyekûn giderilir. Klasik yüz germe ameliyatlarında orta yüzde sarkmış olan derin dokular yukarı çekilmeden, olukların ve hacim kayıplarının enjeksiyonlarla doldurulmaya çalışılması, yüzde doğal olmayan aşırı bir dolgunluk ve ameliyatlı bir görünüm yaratır. Hâlbuki günümüzde alt ve orta yüzdeki yaslanma değişiklikleri bir arada giderilerek, doğallığı bozmadan hastayı gençleştirmek mümkündür.

 

Yüzde yaşlanmanın etkilerinin giderilmesinde en güncel ve en akılcı yaklaşım, alt yüzde ve boyunda sarkmaya neden olan cilt altı dokuları gerip fazla deriyi çıkarmanın yanısıra orta yüzdeki sarkmış dokuların da yukarı doğru gerilmesiyle sarkma ve hacim kayıplarının bir arada giderilmesi, yüzde gençliğe özgü dolgunluğun dengeli bir şekilde yeniden oluşturulmasıdır. Başarılı bir yüz gençleştirme ameliyatı sonrasında, hastanın ameliyatlı olduğu izlenimi yaratacak bir ifade değişikliği veya yüzde doğal olmayan bir şişkinlik oluşması söz konusu değildir.

 

Yüz germe ameliyatlarında yüzde ifade değişikliği olur mu?

Başarılı bir yüz gençleştirme ameliyatı sonrasında, hastanın ameliyatlı olduğu izlenimi yaratacak bir ifade değişikliği veya yüzde doğal olmayan bir şişkinlik oluşması söz konusu değildir.

 

Ameliyat sonrası ne beklemeliyim?

Ameliyat sonrası şiddetli ağrı beklenmez, ağrı hafif şiddette olup ağrı kesicilerle kolayca kontrol altına alınır. Cilt altında kan toplanmasına engel olmak için konulan dren ve tüm yüzü saran gevsek bandaj ertesi gün ağrısız bir şekilde alınır.  Yüzdeki dikişlerin büyük kısmı emilen dikişlerdir, emilmeyen dikişler ameliyattan 5-7 gün sonra alınır. Bu işlem genellikle ağrısızdır. Ameliyattan 4-5 gün sonra makyaj yapmaya başlayabilirsiniz, 15 gün sonra saçlarınızı boyatabilirsiniz.

 

Yüz Germe Ameliyatı Kaç Günde İyileşir

Şişme ve morarmanın süresi hastadan hastaya değişkenlik gösterir. Şişliğin çoğu 3-5 gün sonra kaybolur ve morluklar 5-7 gün sonra hemen hemen hiç görülmeyecek duruma gelir. Yüzdeki hafif dolgunluk 2-3 hafta azalarak devam edebilir. Yüzdeki dikişlerin büyük kısmı emilen dikişlerdir, emilmeyen dikişler ameliyattan 5-7 gün sonra alınır. Bu işlem genellikle ağrısızdır. Ağır egzersizden 2-3 hafta uzak kalmanızı istenir.

 

 

 

İşten ne kadar izin almam gerekir?

Morluğun ve şişliğin derecesi hastadan hastaya değişmekte olup genelde hafif derecelidir ve çabuk düzelir. 7-10 gün sonra şişlik ve morluklar hemen hemen hiç görülmeyecek duruma gelir ve çalışmaya başlanabilir.

 

 

Yüz germe ameliyatı sonrası iz kalır mı?

Yara izi olmayan ameliyat diye birşey yoktur ve cilt bölgesine yapılacak her kesinin izi olacaktır. Ancak, yüz germede cilt kesileri saçlı deri, kulak kepçesi ve cilt kıvrımları tarafından etkili bir şekilde gizlenecek tarzdadır, erken donemde dahi çok iyi kamufle olur ve genelde farkedilmeyecek şekilde iyileşir.

 

 

 

Yüz germe ameliyatı kalıcı mıdır?

Yüz germe ameliyatının kalıcı olduğu kabul edilir. Ancak, yaşlanmanın ameliyattan sonra da devam etmesi ve insandan insana büyük değişkenlik göstermesi nedeniyle, etkisinin ortalama 10-15 yıl süreceği söylenebilir. Yaşlanma ile birlikte yıllar içerisinde oluşacak sarkmalar yeniden ameliyat edilerek düzeltilebilir.

 

Alt blefaroplasti ameliyatı nedir?

Alt blefaroplasti ameliyatı alt göz kapaklarındaki yaşlanma belirtileri, gevşeklik, cilt fazlalığı, torbalanma, asimetri gibi problemleri gidermek için yapılır. Alt blefaroplastide ihtiyaca göre sarkmış cilde, altındaki adeleye ve yağ dokusuna müdahale edilebilir.

 

Alt göz kapağı ameliyatı nasıl yapılır?

Alt göz kapağı ameliyatı için 2 temel cerrahi yaklaşım vardır; alt göz kapağında kirpiklerin hemen altına yapılan bir kesiyi içeren ciltten (dıştan, eksternal) yaklaşım ve alt göz kapağının içinden yapılan bir kesiyi içeren konjonktival (içten, internal) yaklaşım. Alt göz kapaklarında torbalanmayla birlikte cilt fazlalığı olan hastalar kirpiklerin hemen altından yapılan bir kesiyle cilt fazlası, kas ve yağ dokusunun çıkartıldığı eksternal yaklaşım için uygun adaydırlar. İstenilen miktarda cilt ve yağ dokusu çıkartılır, ihtiyaca göre fazla yağ dokuları aşağı kaydırılarak oluk seklindeki çukurluğu kamufle etmekte kullanilabilir. Alt göz kapağını desteklemek amacıyla alt göz kapak kenarını asıcı ek dikişler kullanılabilir, cilt kesisi dikişlerle kapatılarak ameliyat sonlandırılır. Internal yaklaşım ise alt göz kapaklarında torbalanma olup, belirgin cilt fazlalığı olmayan hastalarda tercih edilebilir. Alt göz kapağı içinden yapılan kesiden girilerek fıtıklaşan yağ dokusu görülür ve çıkartılır. Ameliyat sonunda dikiş gerekmez.

 

Ameliyat sonrası ne beklemeliyim?

Bu girişim hastaneye yatmanıza gerek kalmadan günlük bir uygulama olarak sedoanaljezi altında gerçekleştirilebilir. Ameliyat sonrası bandaj gerekmez. Hafif derece ağrı olabilir ancak ağrı kesiciler ile kolayca kontrol edilebilir.

 

Gözler etrafındaki 2-3 günden itibaren hafifleyen şişlik ve morluğa yonelik ilk 48 saat aralıklı olarak buz uygulanır. Kirpik altından yapılan kesi ile gerçekleştirilen hastalarda, ilk haftalarda adele güçsüzlüğüne bağlı alt göz kapağında hafif gevseklik ile eşlik eden göz kuruluğu gelişebilir. Bu durumda alt göz kapağına yukarı doğru masaj uygulanıp suni gözyaşı damlaları kullanilabilir. Cilt kesisi yapılan hastalarda 4 ile 7 gün içinde emilmeyen dikişler alınır, emilen dikişler ise 1-3 hafta içinde kendiliğinden erir.

 

İşten ne kadar izin almam gerekecek?

Genellikle alt bleferoplastinin iyileşme süreci kısadır ve günlük hayatınıza ameliyattan sonra yapılan işlemin özelliğine göre değişmek üzere 3-7 gün içerisinde dönebilirsiniz. Şişme ve morarma genellikle 1 haftada tamamen geçer, nadiren noktasal morluklar şeklinde 15 günü bulur ve makyajla kolaylıkla kapatılabilir. Ameliyattan 4-5 günden sonra makyaj yapabilirsiniz.

Endoskopik kaş kaldırma ameliyatı nedir?

Endoskopik kaş kaldırma ameliyatı, düşük kaşları normal pozisyona kaldırmak, alın cildini gererek yatay çizgileri yok etmek amacıyla, klasik kaş kaldırma işlemine nazaran çok daha küçük kesilerden endoskop yardımıyla girilerek yapılır.

 

Endoskopik kaş kaldırma nasıl yapılır?

Endoskopik kaş kaldırma ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Alın bölgenizin üstündeki saçlı derinin içine 1-2 cm’lik 3 adet, şakak bölgesindeki saçlı deriye her iki tarafta birer adet kesi yapılır. Bu kesiler sırasında saçınızın tıraş edilmesine gerek yoktur. Yapılan kesilerden endoskopik yardımıyla girilerek alın bölgenizdeki tüm dokular derin planda serbestleştirilir, kaşlar yukarıya doğru istenilen seviyede çekilir, yeni pozisyonunda (alın üstünde kemiğe, şakakta adele kılıfına) tespit edilir. Ameliyat sırasında ek olarak kaşları çatmaktan sorumlu adaleler zayıflatılarak oblik çizgiler giderilebilir. Kesilerin tamamı saçlı deride olduğundan, ameliyat sonrası iz kalmaz.

 

Ameliyat sonrası ne beklemeyelim?

Ameliyat sonrası alında hafif gerginlik ve ağrı olabilir, ağrı kesicilerle kolayca kontrol altına alınabilir. Cilt altında kan toplanmasına engel olmak için konulan ince dren ve alın bölgenizin etrafına sarılan bandaj ertesi gün ağrısız bir şekilde alınır. Yaşlanma süreci insandan insana büyük değişkinlik göstermektedir, ancak kabul edilen genel görüş bu cerrahinin etkilerinin ortalama 10-15 yıl süreceğidir.

 

İşten ne kadar izin almam gerekecek?

Genel olarak endoskopik kaş kaldırma ameliyatı sonrası iyileşme süresi kısadır ve 3-4 gün sonra günlük hayatınıza devam edebilirsiniz. Hastadan hastaya değişkenlik gösteren, göz etrafında oluşabilecek hafif-orta derede şişlik ve morarma genelde 5-7 günde kaybolur; nadiren 10 güne kadar uzayabilse de, hafif bir makyajla kolaylıkla kapatılabilir.

Rinoplasti ameliyatı nedir?

Rinoplasti, burnun dışına estetik olarak güzelleştirme ve / veya fonksiyonel açıdan iyileştirme için yapılan her türlü ameliyata denir. Her burun kişiye özel karakteristik özellikler taşır, burunda yapılacak küçük değişiklikler dahi, yüz görünümünde belirgin değişiklikler yaratabilir. Rinoplasti ameliyatında, hastanın isteklerine uygun, yüzün diğer kısımlarıyla uyum içinde, ameliyatlı olduğu anlaşılmayan doğal bir görünüm sağlanması hedeflenir.

 

Ameliyattan öncesi görüşmelerden ne beklemeliyim?

Burun estetik ameliyatı öncesi hasta ile kapsamlı görüşme başarılı bir burun estetiği ve hasta memnuniyeti için şarttır. Hastanın burun estetiği ameliyatı öncesinde detaylıca bilgilendirilmesi, oluşabilecek sorunlar hakkında en ufak ayrıntısına kadar aydınlatılması, ameliyat sonrasında oluşabilecek memnuniyetsizlikleri büyük oranda ortadan kaldırır. Ameliyat öncesi görüşmelerde hastanın dikkate aldığı noktalar belirlenir, hastanın deformitelerine ve yüzüne uygun bir burunun nasıl olabileceğine dair düşünceler hastaya aktarılarak tartışılır. Cerraha ait örnek hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası fotoğrafları incelenerek, benzer problemleri olan hastalarda elde edilen sonuclar değerlendirilir. Bilgisayar ortamında hastanın fotoğrafları üzerinde değişiklikler yapılarak, hasta ve doktorun birbirlerini doğru anlayabileceği, beklentilerin ve elde edilecek sonuçların üzerinde uzlaşılabileceği bir ortam sağlanır. Hasta hekimin yapabileceklerini, burun estetiği ameliyatından kazanabileceği faydaları ve gelişebilecek tüm sorunları tam olarak anladıktan sonra ameliyat gerçekleştirilir.

 

Rinoplasti burundan nefes almamı etkiler mi?

Estetik bir ameliyat yapılırken burnun fizyolojik işlevlerin korunması, gerektiğinde iyileştirilmesi hedeflenir. Normal şartlarda burun estetik ameliyatı tıkanıklığına neden olmaz. Aksine, burun tıkanıklığı yaratan problemlerin burun estetiği ameliyatı sırasında düzeltilmesi mümkündür. Burun tıkanıklığı yapabilecek sorunlar ameliyat sırasında düzeltilerek hastanın daha iyi nefes alması sağlanabilir.

 

Rinoplasti sonrası yüzümde iz kalacak mı?

Rinoplastide iki ana yaklaşım mevcuttur. Endonazal (kapalı) ve eksternal (açık) yaklaşım. Kapalı yaklaşımda burunun dışına herhangi bir kesi yapılmaz, kesiler burun içinden yapıldığı için ciltte yara izi oluşmaz. Açık yaklaşımda burun delikleri arasındaki cildin en dar bölgesinden geçen bir kesi yapılır. Özellikle burun ucuna detaylı müdahale gerektiren deformitelerde direk görüş sağladığından tercih edilebilir. Açık yaklaşımda kullanılan kesi genellikle hiçbir iz bırakmadan iyileşir.

 

Ameliyat nasıl gerçekleştirilir?

Hasta ve doktorun tercihine göre sedasyon eşliğinde ya da genel anestezi altında yapılabilir. Ameliyat mevcut burun deformitesine göre 1 ila 4 saat arasında sürebilir. Endonazal veya eksternal yapılabilecek insizyonları takiben septum deviasyonu (burnun orta kısmındaki duvarın eğriliği) düzeltilerek ameliyata başlanır. Bu işlem fonksiyonel açıdan önem taşır. Septum deviasyonu düzeltildikten sonra ameliyat öncesinde yapılan plana göre tüm deformiteler tek tek düzeltilir. Burun sırtında hump (kemer) var ise çıkarılır, düzensizlikler giderilir, gerekiyorsa burnun kemik yan duvarları kırılarak burun sırtındaki eğrilikler düzeltilip gelişen açıklık kapatılır. Burun ucundaki kıkırdaklara yönelik müdahaleler yapılır.

 

Septumdan elde edilen kıkırdaklar ameliyat sırasında çeşitli düzeltmeleri yapmak, dokulara destek olmak veya istenilen şekli vermek için kullanılır. Hasta daha önce başka bir burun ameliyatı geçirmişse ve burun içerisinde yeterli miktarda kıkırdak bulunmuyorsa bu kıkırdaklar kulak veya kaburgadan da elde edilebilir. Burun orta duvarına (septum) emilen dikişler atılarak kan birikmesi engellenir, böylelikle tampon veya herhangi başka bir materyal konulmasına gerek kalmaz. Burun sırtı flasterlenerek üzerine burun üzerini kapatacak şekilde küçük bir plastik kalıp konularak korumaya alınır ve ameliyat sonlandırılır.

 

 

Rinoplasti sonrası ikinci bir ameliyat (revizyon) mutlaka gerekir mi?

Rinoplasti sonrası vaat edilen değişiklikler büyük oranda gerçekleştirilmiş olmasına rağmen bazı ufak değişikliklere ihtiyaç duyulabilir, ikinci bir müdahale nadiren gerekebilir.  Bu ihtiyaç burun estetiği konusunda çok tecrübeli hekimlerin ameliyatları sonrası dahi söz konusu olabilir, cerrahın kötü olduğu anlamına gelmez. Literatürde, burun estetiği (rinoplasti) ameliyatı sonrası ortalama yüzde on-yirmi arası oranda revizyon ameliyat gerekebileceği belirtilmektedir.

 

Burun estetiği (rinoplasti) ameliyatından sonra ne beklemeliyim?

 

Ameliyattan çıkınca ağrı kesicilerle kolayca kontrol altına alınabilen hafif ağrı duyabilirsiniz. Genellikle hastalar ertesi günden itibaren düzenli ağrı kesici kullanmaya ihtiyaç duymazlar.

 

İlk gün burunda hafif bir kanlı sızıntı olabilir. Bu sızıntının sizi rahatsız etmemesi için burun altına bıyık tarzında, nefes almanızı engellemeyecek şekilde ince bir gazlı bez yapıştırılması gerekebilir. Ertesi gün temizlik sonrası kanlı sızıntı kesilir, ancak nezle hissiyatı veren az miktarda açık renkli sulu bir akıntı 1 haftaya kadar devam edebilir.

 

 

Burun estetiği ameliyatı sonrası burnunuzun içerisine konulmuş tampon ve benzeri hiçbir şey olmayacaktır. Buna rağmen, özelikle ilk gece burun içerisindeki ödem ve sekresyonlara bağlı tıkanıklık hissedebilirsiniz. Ertesi sabah yapılacak pansumanla burun ucunuz temizlenerek nefes almanız sağlanacaktır. Burun tıkanıklığınız burun içerisinde gelişen ödeme bağlı olarak 3-4 gün kadar azalarak devam edebilir. Bu sürede doktorunuzun vereceği burun açıcı spreyle rahatlayabilirsiniz. Burundan nefes alışınızın 1 hafta geçmeden eskisinden daha iyi olması beklenir.

 

Burun estetiği (rinoplasti) ameliyatından sonra özellikle göz çevresinde ilk iki gün yoğun olup on gün içinde anlaşılamayacak hale gelen şişlik ve morluk oluşur. Morluklar genelde 7-10 günde düzelir, nadiren küçük noktacıklar halinde 15 güne kadar uzayabilse de makyajla kolaylıkla kapatılabilir. 9.-10. gün şişliği ve morluğu tama yakın düzelmiş, üzerindeki her şey alınmış, ameliyat olduğu anlaşılmayan, eskisinden daha güzel görünen doğal ancak hafif dolgun bir burunla işinize dönebilirsiniz.

 

Rinoplasti sonrası şişlik ve morlukların azalması için ilk iki gün gözlere aralıklı soğuk jel veya buz uygulanması, ilk on gün yatarken baş yüksekte olacak şekilde yüksek yastık kullanılması gerekir. Bu pozisyon ödemin yerçekimiyle daha çabuk geçmesine yardımcı olur, yan dönmeyi engelleyip muhtemel travmayı önler.

 

Ertesi gün baştan aşağı ılık duş alabilirsiniz, pansumanlarınız etkilenmeyecektir.

 

Erken dönemde tuzlu su spreyleri günde 3-4 kez kullanarak burun pasajlarınızı nemlendiriniz. Kuruluk kabuklanmaya yol açarak kanama ihtimalini arttırır. Gece burun orta duvarının ön 1-2 cm’lik bölgesine nemlendirici krem sürmeniz kabuklanmanın azalmasına yardımcı olacaktır. 2. Günden itibaren tuzlu su spreyi sıktıktan sonra lavaboda zorlamadan sümkürerek burun içerisinde biriken sekresyonları atmaya başlayabilirsiniz.

 

Burun estetiğinden sonraki ilk hafta boyunca, kemikler henüz hiç kaynamadığından burun sırtında hareketi önleyen koruyucu kalıp vardır. Plastik kalıp 6. veya 7. gün, yerine yapıştırılacak flaster 8. veya 9. gün alınır. Ameliyattan bir buçuk ay kadar sonra kemik iyileşmesi büyük oranda tamamlanır. Bu süre içerisinde, özellikle erken dönemlerde, direkt darbelerden kaçınılması gerekir.

 

Ameliyattan sonra nelere dikkat etmeliyim?​

İlk günler ıkınmaya yol açabilen ağır işler burun içi tansiyonu arttırarak kanamaya neden olabileceğinden kaçınmalıdır.

Ameliyattan 3 saat sonra yemek yiyebilirsiniz. İlk günler yumuşak gıdaları tercih etmeniz konforunuz açısından önerilir.

Rinoplasti sonrası şişlik ve morlukların azalması için ilk iki gün düzenli olarak gözlere aralıklı soğuk tatbik edilmelidir.

Ameliyattan sonraki ilk on gün baş yüksekte olacak şekilde yatılması gerekir.

Ameliyat sonrası erken dönemde düzenli olarak tuzlu su spreyleri ile burun pasajları nemlendirilmelidir. Kuruluk kabuklanma yaparak kanama ihtimalini arttırır.

2 ay boyunca direkt güneş ışınlarından korunulmalı, güneşe çıkılacağı zaman koruyucu güneş kremi kullanılmalıdır. Aksi halde hassaslaşan burun cildi kolayca yanıp şişecektir.

2 ay boyunca gözlük kullanmamalıdır. Ameliyattan sonraki birkaç günden itibaren (gözlerdeki odem azalınca) lens kullanabilir.

Kepçe kulak deformitesi nedir?

Kulak katlantısının gelişmemiş olması, kepçe çukurunun derin olması ve kulak kepçesinin kafadan ayrık durması ile karakterize bir deformitedir.

 

Kepçe kulak ameliyatı nasıl yapılır?

Kulak kepçesinin arkasından yapılan cilt kesisiyle girilir, dikişlerle kıkırdağa şekil verilerek kulak katlantısı oluşturulur, kepçe geriye doğru yatırılıp dikilerek ayrıklık düzeltilir.

 

Kepçe kulak ameliyatı en erken ne zaman yapılabilir?

Kepçe kulaklı çocuklar özellikle okula başladıklarında acımasız alaylara maruz kalabilir ve ruhsal durumları bozulabilir. Küçük yaşta düzeltilmemesi halinde kişilerin hayat boyu sosyal ilişkilerini etkileyen bir takıntı haline gelebilir. Çocukların ruhsal durumlarının etkilenmemesi için ilkokula başlamadan önce, kulak kepçesinin gelişimini büyük oranda tamamladığı 5-6 yaşta ameliyatın yapılması idealdir. Erken yaşta ameliyat yapılması hem çocuğun ruhsal olarak yaralanmasını önler, hem de yumuşak olan kıkırdaklar daha kolay şekillenir.

 

Ameliyat sonrasında ne beklemeliyim?

Yaşı küçük hastalar genel anestezi altında ameliyat edilirler. Yaşı daha büyük olanlar ve erişkinlerde ise işlem sedasyon altında gerçekleştirilebilir. Ameliyat 1 saat kadar sürer, sonrasında ağrı genelde hissedilmez. Kulak kepçesinin şeklinin korunması ve kan birikmemesi için uygulanan bandaj dolayısıyla oluşabilecek baskı hissi, ağrı kesicilerle kolayca ortadan kaldırılabilir. Kesinin kulak arkasında gizlenmiş olması nedeniyle iz kalmaz.

 

Günlük yaşantıya ne zaman dönebilirim?

Hastalar genellikle aynı gün evlerine gidebilir ve günlük aktivitelerine (travmaya maruz kalmamak kaydıyla) dönebilir. Ameliyatın ertesi günü kulakları sıkıca saran kafa bandajı çıkarılır, hastanın uygulayacağı gevşek bir tenisçi bandı takılmaya başlanır. Tenisçi bandı bir hafta doluncaya kadar düzenli takılır, sonrasında ise bir süre daha (travmalara bağlı oluşabilecek açılmaları önlemek için tercihen 2-3 ay) sadece geceleri kullanmaya devam edilmesi önerilir.

Mentoplasti nedir?

Mentoplasti çenenin estetik ameliyatı olup, çenenin yüz ile uyumlu hale getirilmesi amacı ile yeniden yapılandırılmasını tanımlar. Çene ucuna yonelik ameliyatlar, kemiğin bir parçasını çıkararak, kaydırarak ya da çene ucuna implant yerleştirilerek gerçekleştirilebilir. En sık yapılan çene ucu müdahalesi, çene ucuna implant yerleştirilmesidir. Çene ucuna implant konulması zayıf bir çeneyi düzeltmek, küçük veya çekilmiş olan bir çeneyi büyütmek için yapılır.

 

Mentoplasti ameliyatı nasıl yapılır?

Mentoplasti sedoaneljezi veya genel anestezi altında gerçekleştirilir. Operasyon günü birlik şekilde yatış gerektirmeden yapılabilir. Kemiğe müdahale gerektirmeden yapılacak çene ucu implant uygulamaları ortalama yarım saat sürer. İşlem çene altından veya ağız içinden yapılan bir kesiyle girilerek gerçekleştirilir. İmplant çene önünde yumuşak dokuların derinine, çene kemiğini saran zarın hemen altına yerleştirilir. En sık olarak katı silikon (silastik) ve mersilen implantlar tercih edilmektedir. Uygun boyuttaki hazır materyal veya cerrahınızın boyutunu ayarlayarak hazırladığı implant yerleştirilip dikişle tespit edilir. Giriş kesisi dikilip, flasterle baskılı pansuman yapılıp işlem sonlandırılır.

 

Postop yapılması gerekenler

Ameliyat sonrası oluşabilecek olan ağrı ilaçlarla kolaylıkla kontrol edilir. Çenede hafif gerginlik hissi birkaç hafta sürebilir. Oluşabilecek minimal ödem ve morarma, 1 haftadan kısa sürede düzelir. Kullanılan dikişler 5 – 7 gün içinde alınır veya kendiliğinden erir. Ameliyat ağız içi kesiyle yapıldıysa, ameliyat sonrası birkaç gün sıvı ve yumuşak gıdalarla beslenmek gerekir. 3. gün çenedeki flaster bandaj alındıktan sonra hastalar günlük yaşantılarına dönebilir. Erken dönem çeneye gelebilecek direkt darbelerden kaçınılması gerekir.

 

Endoskopik orta yüz germe ameliyatı nedir?

Orta yüz germe ameliyatı şakak saçlı derisine yapılan küçük kesilerden endoskop yardımıyla girilerek, yüzün orta 1/3’lük bölümündeki zayıf veya sarkmış dokuları yukarı doğru çekerek bu bölgeye daha genç bir görünüm ve hacim kazandırmak ve nazolabial (burun dış kenarlarından aşağı doğru uzanan ve gülümseyince derinleşen) olukları daha az belirgin hale getirmek amacıyla yapılır. Bu girişimin tek başına alt yüz ve boyun bölgesindeki sarkıkılıklara etkisi yüz germe ameliyatına oranla çok daha azdır. Erken yaşlarda genelde tek başına orta yüz germe ile yeterli gençleşme sağlanabilirken, ileri yaşlarda diğer gençleştirme ameliyatları ile (alt yüz ve boyun bölgesinde sarkıklık olan hastalarda yüz germe ile, kaşları düşük olanlarda da alın germe ile) kombine edilerek ideal sonuç alınabilir.

 

Orta yüz germe ameliyatı nasıl yapılır?

Genel anestezi altında şakak bölgesindeki saçlı derinin içine yapılan her iki tarafta yaklaşık 2 cm’lik bir kesi ile girilir. Kesiler tamamen saç içerisinde olduğundan iz bırakmaz, ameliyatta saçların kesilmesine gerek yoktur. Endoskop yardımıyla şakak bölgesi, elmacık kemikleri ve yanak bölgelerindeki tüm dokular, derin planda tamamen serbestleştirilir. Hareketli hale gelen bu dokular yukarı çekilerek yeni pozisyonlarında kalacak şekilde şakaktaki adele kılıfına dikişle tespit edilir. Bu ameliyatın bir parçası olarak, yukarı çekilmeye bağlı alt göz kapaklarında biriken cilt fazlalığı kirpik dibinden yapılan bir kesi ile çıkartılır.

 

Orta yüz germe operasyonu için uygun yaş nedir?

Sağlıklı ve anestezi alabildiğiniz sürece yüz gerdirme için yaş sınırlandırması yoktur. Bu ameliyat ile orta yüz bölümündeki yaşlanma değişiklikleri etkili bir şekilde düzeltilebilirken, alt yüz ve boyun bölgesindeki sarkıkılıklara etkisi yüz germe ameliyatına oranla daha azdır. Erken (30’lu, 40’li) yaşlarda genelde tek başına orta yüz germe ile yeterli gençleşme sağlanabilirken, ileri yaşlarda diğer gençleştirme ameliyatları ile (alt yüz ve boyun bölgesinde sarkıklık olan hastalarda yüz germe ile, kaşları düşük olanlarda da alın germe ile) kombine edilerek ideal sonuç alınabilir.

 

Ameliyat sonrası ne beklemeyelim?

Ameliyat sonrası alında hafif gerginlik ve ağrı olabilir, ağrı kesicilerle kolayca kontrol altına alınabilir. Cilt altında kan toplanmasına engel olmak için konulan ince dren ve alın bölgenizin etrafına sarılan bandaj ertesi gün ağrısız bir şekilde alınır. Şakak bölgesindeki dikişler ameliyattan 7 gün sonra ağrısız bir şekilde alınır. Yaşlanma süreci insandan insana büyük değişkinlik göstermektedir, ancak kabul edilen genel görüş bu cerrahinin etkilerinin ortalama 10-15 yıl süreceğidir.

 

İşten ne kadar izin almam gerekecek?

Orta yüz germe ameliyatında geniş bir alanda serbestleştirme yapıldığından, yüzdeki ödem diğer yüz gençleştirme ameliyatlarına kıyasla daha uzunca sürebilir. Yüzde oluşabilecek hafif-orta derede şişlik, gözlerin dış tarafının erken dönemde bir miktar yukarı yükselmesiyle oluşan çekik görüntü ve şakak bölgelerindeki minimal düzensizlik genelde 1-2 haftada düzelir, nadiren 3-4 hafta sürebilir. Genellikle ameliyattan 9-10 gün sonra çalışmaya başlanabilir.

 

Üst blefaroplasti ameliyatı nedir?

Üst blefaroplasti ameliyatı, üst göz kapaklarındaki yaşlanma belirtileri, cilt fazlalığı, torbalanma, asimetri gibi problemleri gidermek için yapılır. Üst blefaroplastide ihtiyaca göre sarkmış cilde, altındaki adeleye ve yağ dokusuna müdahale edilebilir.

 

Üst blefaroplasti ameliyatı nasıl yapılır?

Üst blefaroplasti ameliyatı sıklıkla lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Üst göz kapağı kıvrımından geçerek belli olmadan iyileşecek sekilde kesi yapılır. Fazla cilt ile birlikte gerektiğinde fazla adele ve yağ dokusu çıkartılır, cilt kesisi dikişlerle kapatılır.

 

Ameliyat sonrası ne beklemeliyim?

Bu girişim lokal anestezi altında, hastanede yatmaya gerek olmadan günlük bir uygulama olarak gerçekleştirilebilir. Ameliyat sonrası bandaj gerekmez. Hafif derece ağrı olabilir ancak ağrı kesiciler ile kolayca kontrol edilebilir.

 

Üst göz kapağı etrafındaki 2-3 günden itibaren hafifleyen şişlik ve morluğa yonelik ilk 48 saat aralıklı olarak buz uygulanır. 1 hafta boyunca dikişlerin üstüne antibiyotikli pomad uygulaması önerilir. 4 ile 7 gün içinde emilmeyen dikişler alınır, emilen dikişler ise 1-3 hafta içinde kendiliğinden erir.

 

İşten ne kadar izin almam gerekecek?

Genellikle üst bleferoplastinin iyileşme süreci kısadır ve günlük hayatınıza ameliyattan sonra yapılan işlemin özelliğine göre değişmek üzere 3-7 gün içerisinde dönebilirsiniz. Şişme ve morarma genellikle 1 haftada tamamen geçer, Ameliyattan 4-5 gün sonra makyaj yapabilirsiniz.